Hoe beoordeelt de tijdgenoot zijn tijdgenooten?

[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]