Ter vergelijking...

Het is niet onaardig, om deze week eens een parallel te trekken tusschen de ‘gleichgeschaltete’ Literarische Welt (Berlijn) en het onafhankelijke (maar allerminst onverdraagzame!) blad van de te Praag wonende Duitschers, Die Welt im Wort. Terwijl het officieele orgaan begint met een zoetig artikel over ‘Die Entdeckung der deutschen Landschaft’ (geïllustreerd met een idyllische foto ‘Pappeln am Bach’) en verder ongeveer niets oplevert dan een van genialiteit ontbloote studie over ‘Deutsche Bäume’ van één of anderen professor, brengt Die Welt im Wort' onder meer:

een artikel van Aldous Huxley over ‘Arbeit und Musse’, dat van a tot z de moeite waard is;
een opstel van Raoul Auernheimer over de moeder van Cosima Wagner, een interessant document;
een boeiend essay van Margareth Susman over de nieuwe Angelsaksische litteratuur, mitsgaders
een belangwekkend feuilleton over [D].H. Lawrence, terwijl aan den pas overleden schrijver Loenatsjarski een uitvoerig in memoriam wordt gewijd.

Ik twijfel geen moment aan de waarde van het landschap of de boomen; maar het wordt toch tijd, zou ik zoo zeggen, dat er wat Europeesch vertier komt onder die ‘Pappeln am Bach’. Anders dwingt men ons letterlijk den Duitschen geest clandestien uit Praag te betrekken.

M.t.B.