Het plagiaat en de feiten

A.M. de Jong publiceert zijn materiaal

Thans komt A.M. de Jong met de feiten voor den dag, die zijn beschuldiging aan het adres van Jef Last moeten staven. In Vooruit van gisterenavond geeft De Jong een tweetal fragmenten uit het manuscript van den heer Van Nugteren, dat hij toevallig heeft gelezen. De beide fragmenten wijzen er op, dat Last inderdaad Van Nugterens manuscript ‘geraadpleegd’ moet hebben. Maar verder gaat de analyse ook al niet. Letterlijke overeenkomst beperkt zich tot enkele plaatsen, zoodat wij uit die passages nog niet mogen opmaken, dat Last de bedoeling heeft gehad, den heer Van Nugteren opzettelijk te benadeelen. Hij heeft inderdaad van enkele in het manuscript vermelde feiten gebruik gemaakt, en in één geval zelfs nogal slordig, maar dit is ook alles.

Zooals meer gebeurt, heeft De Jong zijn terminologie weer wat hoog opgezweept; ten minste op grond alleen van deze feiten kan men onmogelijk zeggen, dat Partij Remise op plagiaat berust. Eerder pleiten de citaten van De Jong voor een snel aan elkaar gelapten en uit allerlei windstreken bijeengegaarden roman, waarvan Jef Last als litterator wel niet veel eer zal hebben. Dat hij een collega auteur daarmee echter gedupeerd heeft, lijkt mij, als er uit het manuscript niet meer loskomt, absoluut uitgesloten.

M.t.B.