Nogmaals: het plagiaat

Repliek van Jef Last

Het geschil tusschen A.M. de Jong en Jef Last had in twee étappes kunnen worden afgedaan; om de lezers bezig te houden blijkbaar, doen de combattanten het in vier étappes. Last weerlegt nu in Vooruit De Jongs bewijsplaatsen, die wij gisteren reeds als weinig overtuigend karakteriseerden. Volgens Last heeft de heer Van Nugteren het manuscript van ‘Partij Remise’ eenige weken in zijn bezit gehad, zoodat deze het door De Jong aangewezen citaat wel van Last kan hebben overgenomen. Bovendien geeft Last opgave van de bron, waaraan hij de z.g. ‘gestolen’ passage ontleende en bewijst dat niet de heer Van Nugteren, maar hij die bron persoonlijk heeft geraadpleegd.

Hiermee lijkt ons het geding wel beslecht. Voor de zooveelste maal heeft het plagiaat een rondedansje gedaan door de litteraire kringen. Ik behoud mij mijn oordeel over ‘Partij Remise’ nog even voor, maar meen thans toch wel met zekerheid te kunnen zeggen, dat ik het ‘plagiaat’ niet als argument tegen Jef Last zal behoeven te gebruiken.

Concludeerend: kan men voortaan die debatten over plagiaat niet wat zakelijker inleiden dan A.M. de Jong ditmaal heeft gedaan? Eerst de feiten en dan de moraal; als men het andersom doet, duurt het tweemaal zoo lang en heeft de moraal een averechtsch effect!

M.t.B.