Nieuwe uitgaven

Willem C.J. Mooy, De Tocht der Tienduizend. (De Tijdstroom, Lochem 1933).

In dit verhaal van den profeet Servando, die zijn volk oproept tot den ‘tocht der tienduizend’ zit wel een aangename sfeer, die herinnert aan moralistische histories, die men in zijn jeugd te hooren krijgt. Dat de waarde van deze soort half-romantische, half-catechiseerende litteratuur erg groot is, zou ik niet durven beweren: er wordt over de verhouding van ‘leider’ en ‘massa’ gesproken op een wijze die tamelijk ouderwetsch aandoet en geen nieuwe gezichtspunten oplevert.

Ik moet echter aanteekenen, dat de schrijver vlot en met smaak vertelt, terwijl hij zich houdt aan het eenvoudige en bevattelijke, ook in zijn karakteristiek van den profeet. Misschien lezen velen daarom deze anabasis met meer genoegen dan Xenophon, dien men in de herinnering altijd met Grieksche verbuigingen en parasangen verbindt.

M.t.B.