Nieuwe uitgaven

Caroline van Dommelen, Voor alles moeder (Andries Blitz, Amsterdam, z.j.).

De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te lezen.