Nieuwe uitgaven

H.U.J. Maas, De Hamerslagen (A.G. Schoonderbeek, Laren, z.j.)

Deze lijvige roman beveelt zich aan met een vers van Nijhoff: ‘De soldaat die Jezus kruisigde’. Hoe de auteur op het idee is gekomen de symboliek van de hamerslagen, die in dat gedicht voorkomen, te gebruiken als motief voor zijn boek, is moeilijk te verklaren. Wel worden eenige bladzijden aan kruis en hamer gewijd, maar zij doen onrecht aan in het geheel, om niet te zeggen, dat zij er met de haren zijn bijgesleept.

De heer Maas beschrijft n.l. in dezen roman de avonturen met ontelbare dames van den timmermanszoon Frits Verhagen, mobilisatie- en inflatiesfeer zijn tevens ruimschoots benut voor de vereischte couleur locale. Dat deze Frits na veel brandend-hartstochtelijke ontmoetingen met brandend-hartstochtelijke minnaressen ten slotte met en ideale Duitsche Frida huwt, stemt tot voldoening.

Het is een dik boek in den realistischen stijl van groote uitvoerigheid. De heer Maas gebruikt de uitvoerigheid echter bij voorkeur voor duidelijke, zij het nogal cliché-achtige liefdestafereelen, die overigens aan temperament niet te wenschen overlaten. In dit opzicht is De Hamerslagen dan ook voor kinderen volmaakt ongeschikt. De fantasie van den heer Maas moge voortaan wat meer variatie weten te bereiken.

M.t.B.