Het nieuwe succesboek

Een tusschenproduct

Ferenc Körmendi, Erfgenamen. Uit het Hongaarsch door M.H. Székely-Lulofs (H.J.W. Becht, Amsterdam, z.j.).

De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te lezen.