Het ‘geval’ Wagner

Het tooneelspelersgenie beheerscht de 19de eeuw
Als de zaal leegloopt...

Gedenkboek der Wagnervereeniging (1884-1934). Uitgegeven door het bestuur naar aanleiding van het 50-jarig bestaan.

De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te lezen.