De figuur Van Eeden

Een weinig geslaagde poging tot karakteristiek
Onvoldoende critiek

Dit artikel verscheen als De figuur Van Eeden in Verzameld Werk, deel 5, pagina 383. De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te lezen.