Nieuwe uitgaven

Elsa Kaiser, Laat mij niet alleen. (L.J. Veen. A'dam z.j.).

Een schilderesje voelt zich eenzaam. Een geleerde, die een boek geschreven heeft, zoekt voor de verluchtingen van hetzelve het eenzame schilderesje op. De geleerde is echter gehuwd, en nog wel met een koele, groote, rijke, zelfstandige vrouw, die van scheiden niet wil weten, al leven de echtgenooten langs elkaar heen, en dus is de verhouding, uit het gezamenlijk bespreken der verluchtingen organisch voortgevloeid, tot een dramatisch einde voorbestemd. Elly, het schilderesje, gaat naar Moskou, wederom de eenzaamheid tegemoet.

Ik geef hier een proeve van stijl:

‘Ja’, zeide Elly. ‘Ja, lieveling, en verder?’

‘Neen, het is vernederend, het is leelijk!’ riep hij heftig. ‘En toch kan ik er niets aan doen, ik hou van jou, ik hou van je!’

‘Ja, schat, ik weet het, dan is toch alles in orde? Wees niet bang. Alles wat jij wilt is goed. Ik houd van je, nu en altijd!’

Hij keek haar aan. ‘Wat ben je goed!’ zeide hij verwonderd.

Zij glimlachte moeilijk. ‘Neen, dat is het niet...’

‘Elly, lieveling, ik moet nu gaan. Wees niet boos. Ik kom terug. Geef me een zoen. Elly. o, lieve kleine Elly....’

De lezer weet nu, waar hij zich aan te houden heeft.

M.t.B.