Nieuwe uitgaven

Peter de Jonge - Een hommel uit den bijenkorf. (Brusse N.V. Rotterdam.)

De beginbladzijde van dezen roman met den duisteren naam doen beter verwachten dan de overige pagina'a bleden. Zij zijn niet zonder vaart en originaliteit geschreven. De hoofdpersonen, de ingenieur Geert van Marie, is per vliegtuig op weg naar Parijs, een huwelijksleven ontvluchtend, dat door crisis en schoonmoeder bedorven wordt. In dit Parijsche vliegtuig ontmoet hij een slanke Russin, die hij echter bij aankomst in Parijs uit het oog verliest. Hij neemt zijn intrek bij een jeugdvriend en zijn vrouw, die een pension exploiteert bij wijze van levensvulling. Deze koele ernstige, maar toch charmante Gina leeft niet bepaald in harmonie met haar echtgenoot, een zakenman tout court, die zijn vrouw geen kinderen heeft kunnen schenken.

De pensiongasten vormen een wonderlijk allegaartje. Daar is de ex-dominee Burk. bedrijver van een ‘ontroerende’ philosophie en uitvinder van een ingenieuze theorie aangaande het aantal vrouwen dat per man beschikbaar moet zijn. Vervolgens een gescheiden vrouw, die een dubbel leven leidt: een Duitsch student, die meer aandacht heeft voor de dienstmeisjes in het pension dan voor zijn studie; een schilder, een danser die den kost verdient als balletdanseres; een zangleeraar oftewel muziekpaedagoog; tenslotte een nerveuse deftige oude freule, die het fatsoen belichaamt.

Deze allen worden door Gina met edelaardigheid behoed. Geert van Marie komt in aanraking met al deze verschillende menschen, houdt met ieder banale, quasi-diepzinnige gesprekken en vat na verloop van tijd een diepe liefde op voor de gastvrouw Gina, nadat hem door den echtgenoot pleinpouvoir is verleend, om te trachten de koele Gina te ontdooien!

Deze liefde echter wordt door de geijkte misverstanden op de proef gesteld, dreigende wolken pakken zich boven de hoofden der minnenden samen, wanneer van Marie dreigt betrokken te worden in een spionnage-affaire. Maar het Russische vriendinnetje uit de vliegmachine verhindert dezen afgrijselijken gang van zaken en 't slot brengt aan Geert van Marie een positie als Ingenieur aan de Zwarte Zee, waarheen hij met Gina zal vertrekken.

Alles bij elkaar een onbeduidend boek, zonder de geringste Parijsche sfeer, vol quasi gewichtige menschen en cliché-gesprekken. De ingrediënten voor deze roman zijn lang niet onaardig, maar de schrijver was absoluut onmachtig er iets van eenige beteekenis van te maken.

M.t.B.