Nieuwe uitgaven

Elizabeth Reitsma, Rebellie der Reinen. (Servire, Den Haag, 1934.)

Twee verhalen (kleine romans noemt de schrijfster ze zelf) zijn in het boekje ‘Rebellie der Reinen’ bijeengebracht. Het eerste ‘Strijd met het Noodlot’, behandelt het probleem van den vader, die zijn zieke kind uit het lijden verlost door zelf in te grijpen; het tweede, ‘Abortus’, snijdt voor de zooveelste maal de vraag aan, of een arts uit humanitaire gevoelens abortus mag plegen. Dit zijn dan voor Elizabeth Reitsma de ‘reine rebellen’. Voor mij blijven het bloedelooze, met valsch-litteraire beelden aangekleede bedenksels; waarom de schrijfster het noodzakelijk geacht heeft dit werkje te publiceeren, is mij niet duidelijk.

M.t.B.