Nieuwe uitgaven

Elizabeth Zernike, Vriendschappen. (Nijgh en van Ditmar N.V., Rotterdam 1935).

Ieder nieuw werk van deze vruchtbare schrijfster zal door haar lezers zeker met vreugde ontvangen worden. En deze lezers hebben misschien geen oogenblik ongelijk zich te verheugen en zich te verdiepen in de degelijke en ingetogen ernst van haar romans. Elisabeth Zernike blijft zichzelf, en zichzelf gelijk. Zij begeeft zich niet in experimenten met modernismen en andere -ismen. Zij behoudt haar onvermoeide belangstelling in het dagelijksch bestaan der menschen en haar niet opvallende, maar penétrante schrijfwijze. Dat zij steeds open staat voor de problemen van haar tijd, blijkt uit het onderwerp van dit nieuwe boek van haar hand.

Drie bevriende echtparen met hun onderling eveneens bevriende kinderen en hun naaste omgeving vormen een ruim gegeven voor deze niet zeer lange roman. Behalve op het komen en gaan der vriendschappen heeft de schrijtster zich ook geconcentreerd op de huwelijken dezer zes menschen, die, aangetast door den verwarrenden invloed van het hedendaagsche zelfonderzoek en twijfelen, dreigen in het ongereede te raken. Ook de kinderen strijden met hun conflicten in zichzelf en ten opzichte van elkaar.

In het werk van Elisabeth Zernike is een steeds grootere neiging tot Hollandsche verinnerlijking te bespeuren. Zij tracht het onuitgesprokene van haar sujetten naar voren te brengen en van daar uit hun leven te leiden. Men zou haar werk het realisme van den innerlijken Hollander kunnen noemen. Haar werk is, van dat standpunt beschouwd, zeker wel een waardig verschijnsel in de hedendaagsche romanlitteratuur.

M.t.B.