Nieuwe uitgaven

Luc. Willink, Sight seeing Car. (Contact, A'dam 1935).

De heer Willink verstaat zeer wel de kunst om vlotte amusementslectuur te schrijven. Dit romannetje althans, dat een quarantaine wegens (pseudo) cholera tot onderwerp heeft, ten gevolge waarvan een gezelschap toeristen van een Sight-seeing-car zijn ‘waren aard’ toont aan den lezer, is met vaardige pen bewerkt; het gegeven, dat ook Strindberg had kunnen dienen, blijft hier volmaakt in den stijl van het tijdverdrijf, waarvoor het bestemd is.

 

Bijzonder geslaagd zijn bandontwerp en illustraties door Piet Worm. Zij sluiten zich uitstekend bij den tekst aan.

M.t.B.