Een tooneelgeschiedenisje

Piet Bakker en Louis van Gasteren, Tooneel van vroeger en nu (Kleine Cultuurbibliotheek, De Arbeiderspers, Amsterdam 1935).

Dit boekje, dat een klein compendium der tooneelhistorie wil zijn, is een nogal zonderling product. Het mengt populaire geschiedenisvoorstelling met polemiek en geeft van alles wat, van niets genoeg. Vermoedelijk is het bestemd voor een publiek, dat zich van het allernoodzakelijkste wil bedienen om ook over tooneel te kunnen meepraten, en daarvoor is het natuurlijk heel geschikt. Maar verder? Het kan niet anders dan misverstand wekken, wanneer de Grieksche tragedie zoo willekeurig en flodderig behandeld wordt als hier door de heeren Bakker en Van Gasteren geschiedt, wanneer de verdeeling van de stof met alle verhoudingen spot en wanneer opmerkingen van vakvereenigingsgehalte over ‘stempelende tooneelspelers’ zich ongedwongen mengen met beschouwingen over ‘het hoogste toppunt’, dat het tooneel in Sowjet-Rusland heeft bereikt. Slechts eigenwijsheid en halfbeschaving worden door overzichten als dit met kracht in de hand gewerkt.

Het is jammer van de geslaagde illustratie, dat er van dit werkje niets beters is te zeggen. De algemeene ontwikkeling als dogma eischt nog steeds slachtoffers.

M.t.B.