Kop en staart

Twee boeken in één

De dichter A.J.D. van Oosten, die niet tot onze alleroorspronkelijkste dichters behoort, al schrijft hij soms een aardig vers, is op een zeer oorspronkelijk idee gekomen. Hij heeft n.l. twee dichtbundels uitgegeven in één boekje (De Lantaarn. Amsterdam 1937). Begint men aan den éénen kant, dan heet het: ‘Vuur en Droom’, verzen door A.J.D. van Oosten. Begint men aan den anderen kant, dan heet het ‘Schip en vrouw’, verzen door A.J.D. van Oosten. Door twee vignetten van Dolf Henkes wordt deze Siameesche tweeling aan elkaar gehouden, zoodat het vuur geen brand kan stichten op het schip en de vrouw den droom niet kan bederven.

Het idee van den dichter van Oosten opent rijke perspectieven. Waarom voortaan geen roman, die op het vervelende moment in poëzie verkeert? Waarom geen tooneelstuk, omgekeerd in een bundel essays? Waarom niet een boek zonder kop of staart, vervolledigd door den kop van den auteur en een coda van de slechte critieken, die erop verschenen zijn?

Hulde, van Oosten, voor deze oorspronkelijke gedachte! Moge zij niet uw laatste zijn!

M.t.B.