Van de leestafel

Siegfried van Praag, Minnares in Ongenade. (Em. Querido, Amsterdam 1937).

Siegfried van Praag voltooit zijn Rococo-triologie met een roman over Madame de Mailly, de eerste maitresse van Lodewijk XV. Het boek sluit zich dus aan bij de vorige over Julie de Lespinasse en Madame de Pompadour.

In een lezing, die hij te Brussel gehouden heeft en waarvan onze correspondent uitvoerig verslag heeft gegeven, vertelde de schrijver reeds een en ander over het gegeven van dit laatste werk. Het is de geschiedenis van een bij wijze van grap begonnen avontuur, dat tragisch afloopt, omdat de liefde van Madame de Mailly een serieus gevoel wordt en intriges haar verhouding tot den koning bederven. Zij sterft jong, en bezegelt door haar vroegen dood haar Rococo-lot.

Voor mijn oordeel over den stijl van Siegfried van Praag verwijs ik eventueele belangstellenden naar mijn Zondagsartikel over den Pompadourroman; deze nieuwe roman is in denzelfden toon geschreven, d.w.z. uitvoerig, een beetje zwoel, zoo nu en dan in bedenkelijk Nederlandsch. De psychologie blijft aan de oppervlakte, maar ààn die oppervlakte krijgt de lezer (die soms ineens vermanend door Van Praag wordt toegesproken) ook tal van nauwkeurig beschreven intieme détails over het verdorven hof van Lodewijk XV te hooren.

M.t.B.