Van de leestafel

Anna van Gogh-Kaulbach, Spel van Vier (Ned. Keurboekerij, Amsterdam 1937).

De titel zegt reeds veel. ‘Spel van Vier’ is een roman van het huwelijk en de huwelijkscomplicatie, die zich ditmaal niet tusschen drie, maar misschien vier menschen voltrekt. Twee zusters, Rita en Noes, staan ditmaal in het centrum van mevr. Van Goghs belangstelling. Leo, de voormalige man van Rita, trouwt met Noes, en Rita gaat een tweede huwelijk aan, om te bewijzen, dat zij niet voor niets van Leo gescheiden is. Aangezien de schrijfster het daarbij niet laat, maar verschillende combinaties aan het oog van den lezer voorbij laat gaan, alvorens een voor dit soort romans klassiek te noemen verzoening tusschen Noes en Leo het einde brengt, wordt men gedurende vele bladzijden beziggehouden met het ‘spel van vier’.

Wij zullen niet al te veel van den inhoud verraden, want dan is een groot deel van de spanning verloren. Immers: dat deze roman ‘zoo ver boven de honderd-en-een gezellige romans uitsteekt’, zooals in het prospectus wordt gezegd, zouden wij moeilijk kunnen beamen. ‘Spel van Vier’ behoort tot het gemiddelde genre van den huwelijks-familie-roman en de lezeressen daarvan zullen ook dit specimen er van wel weer gaarne tot zich nemen.