Van de leestafel

C. Baardman, Het Défilé der Overbodigen (D.A. Daamen, Den Haag z.j.)

Ook deze roman is een document uit den tijd der werkeloosheid, die tevens de tijd was (gedeeltelijk nog is) van het nationaal-socialisme; maar de auteur, C. Baardman, behoort tot de christelijke kringen, die door de crisis evenzeer getroffen zijn als andere lagen der bevolking. Hij geeft op eenvoudige wijze de stempelgeschiedenis van timmerman Gert Timmer, die door de werkeloosheid wordt opgenomen in het ‘défilé der overbodigen’. Deze schrijver is geen genie, maar hij is een oprecht verteller, en zoo is zijn boek een oprecht getuigenis geworden van de christelijke verhouding tot het alles doortrekkende werkeloosheidsprobleem. ‘Hieraan zullen zij allen bekennen dat gij mijne discipelen zijt, zoo gij liefde hebt onder elkander.’

De gereformeerde atmosfeer in het plaatsje Peulendam heeft C. Baardman zonder eenigen ophef weten vast te houden in zijn boek. Dat Gert Timmer door het revolutionair verzet geplaagd wordt, dat er schijnheilige vromen en waarlijk goede christenen zijn, dat de oplossing, die alles op de goddelijke voorzienigheid afwentelt, ons weinig kan bevredigen, omdat het probleem in deze kringen anders gesteld wordt.... dat alles spreekt vanzelf. Maar omdat de auteur van ‘Het Défilé der Overbodigen’ zich niet geforceerd heeft tot grooter allures dan hij kan verantwoorden, leest men zijn boek met gevoelens van sympathie.

M.t.B.