Marcel Barger

Haagsche Kunstkring.

Marcel Barger is een chansonnier en conférencier, die even vlot Nederlandsch als Fransch zingt en praat, voorts zijn vak goed geleerd heeft en met zeer veel vuur uitoefent, daarbij nog de kunst verstaat van zich in vele gedaanten te vermommen en het eene oogenblik als marquis de vieux jeu, het volgende als apache op te treden. Een ‘kleinkunstenaar’ dus, die niet onder behoeft te doen voor vele collega's, en die in de Fransche liedjes (zijn stijl is tenslotte geheel die van het Fransche cabaret) het best voor den dag komt.

Maar Marcel Barger, hoe vurig en wel ter tale hij ook moge zijn, kan niet den geheelen avond vullen en zoo heeft hij zich gedrapeerd met eenige vage krachten, die hem naar beste weten ter zijde staan: mej. Margie O'Conner, voordrachtskunstenares, Ankie Heukers, danseres, en Lajos Balogh, violist. Dat is allemaal een beetje aan den mageren kant, en wat onwaarschijnlijk. Marcel Barger kan niet alle gebreken van deze medewerkers wegstralen met zijn conférencierstemperament, en zoo moet hij het succes voor een groot deel op eigen gelegenheid in de wacht sleepen. Een vermoeiende taak, waar hij zich steeds onvermoeid van kwijt, en die hem gisterenavond hartelijk applaus en bloemen deed geworden.

M.t.B.