Van de leestafel

C.J. Kelk en Halbo C. Kool, Stekelbaarzen en Hekelvaerzen (De Uitenreeks, Bisot en Van Rossum, Amsterdam).

C.J. Kelk en Halbo C. Kool hebben voor de Uilenreeks een aardige verzameling satyrische en polemische poëzie bijeengebracht. De keuze (‘een bedaarde keuze uit vijf eeuwen’, zooals de samenstellers zeggen) verdient een woord van lof; zonder volledigheid te kunnen betrachten zijn zij er in geslaagd een representatieve collectie bijeen te brengen.

Een enkele opmerking: waarom begint de bloemlezing bij het heden om in het verleden te eindigen? En waarom zijn, bij de oudere teksten, niet enkele verklarende aanteekeningen opgenomen, die voor sommige gedichten niet overbodig zijn?

M.t.B.