Helene Swarth

Een nieuwe bundel poëzie bij haar 79sten verjaardag

Vandaag viert de bekende dichteres Hélène Swarth haar 79sten verjaardag. Ter gelegenheid van dien dag is bij La Rivière en Voorhoeve te Zwolle een nieuwe bundel gedichten van deze schrijfster verschenen onder den titel ‘Beeldjes uit Vrouwenleven.’

Hoewel deze poëzie uiteraard geen nieuwe aspecten vertoont (men kent het talent van Hélène Swarth langzamerhand vrij precies), geeft ook deze bundel ons gelegenheid te constateeren, dat haar versificatievermogen nog geenszins is uitgedoofd. De sonnetvorm is Hélène Swarth dierbaar, en men moet zeggen, dat zij dien nog altijd vaardig hanteert. Vooral door het pittoreske en door het weergeven van vrouwelijke sentimenten weet de dichteres zeker nog velen te treffen.

M.t.B.