Verhalen van Henriëtte van Eyk

Henriette van Eyk, Als de wereld donker is.... (Em. Querido's Uitg. Mij, Amsterdam, 1938).

De fantasie van Henriette van Eyk is nu langzamerhand bekend genoeg geworden; men zou zelfs kunnen zeggen, dat haar genre (een genre, waarvan de eer der uitvinding haar toekomt, al heeft zij wel voorloopers in het buitenland) ‘gestandaardiseerd’ is. Dat wil intusschen niet zeggen, dat haar verbeeldingskracht is opgedroogd; de zes verhalen, die zij onder den titel ‘Als de Wereld Donker is....’ gebundeld heeft, bewijzen dat wel. Men vindt hier weer dezelfde speelsche (ook wel eens faciele) fantasie van ‘Gabriël’ en andere boeken; maar in korte verhalen lijkt mej. van Eyk mij op haar best, omdat men dan, als lezer, niet gedwongen wordt in het dwangbuis van haar onlogische logica kilometers af te leggen. Geven wij haar dus ook de eer van het korte verhaal, want wij prefeeren toch een kleine Disney boven een heelen avond Sneeuwwitje.

De verhalen heeten: ‘December-Requisieten’ (een zeer toepasselijk verhaal van Sinterklazen), ‘Feest’, ‘Het Complot tegen Sinterklaas’ (nog meer sinterklazen). ‘Het Wonder’, ‘Baron Balthazar' vraagt een Spook’, ‘N.V. De Kersthaas’. Men begrijpt dan ook den titel van het boek.

M.t.B.