Geen goede gewoonte

Hetnieuwe programma

Aangezien ik de danskunst van mevr. Darja Collin hoog aansla, heb ik mij gisteravond naar den Kon. Schouwburg gespoed om een dansavond, door haar en Edmee Monod de Froideville te geven, bij te wonen. De impresario had ons n.l. bericht, dat de danseressen zouden optreden met een ‘nieuw programma’; wij hebben dit bericht ook opgenomen in het avondblad van Woensdag j.l.

 

Tot mijn verbazing bleek het programma echter geen enkelen nieuwen dans te bevatten! Het ‘nieuwe programma’ was dus vrijwel precies hetzelfde als het vorige, waarover ik eenigen tijd geleden met veel waardeering geschreven heb! (Alleen is, naar mij werd meegedeeld, de danser Milé Iwanowitsch, die niet vermeld was, ingelascht.)

 

Het lijkt mij geen goede gewoonte om op die manier bij pers en publiek een verkeerden indruk te vestigen omtrent den samenstelling van een dansprogramma. En Darja Collin heeft een dergelijke ‘reclame’ ook in het geheel niet noodig.

M.t.B.