De Gids.

Antisemitisme met excuses.

Dr E.J. Dijksterhuis herdenkt prof F.G. Scheltema. F. Bordewijk besluit zijn tooneelstuk ‘Sumbo N.V.,’, dat mij, naar ik hoop, aanleiding zal kunnen geven tot een bespreking bij een opvoering, die binnenkort zal plaats hebben. Dr H.T. Colenbrander begint een reeks opstellen over de Europeesche geschiedenis tusschen 1871 en 1914; mr J.A. van Hamel geeft indrukken van een reis door Indië.

De redactie excuseert zich voor de opneming van een artikel over het Joodsche probleem als internationaal probleem door mr A.F. Zwaardemaker, dat inderdaad niet veel anders is dan antisemitisme ‘in het nette’. In wezen komt het op hetzelfde neer, want antisemiet blijft antisemiet; en waarom de redactie overging tot opneming van een beschouwing, die zij niet zonder een ongebruikelijk en voor den inzender weinig vleiend commentaar wilde plaatsen, blijft onduidelijk.

Anton van Duinkerken wijdt zijn kroniek der Nederlandsche letteren aan een proefschrift van dr H. Smilde over Jacob Cats.

M.t.B.