De Uilenreeks.

In de Uilenreeks zijn twee nieuwe deeltjes verschenen. Henriette van Eijk welbekend schreef een boekje Het Eenig Echte, waarin zij op haar speelsche manier de dingen des levens als speelgoed hanteert, tot groot vermaak van velen. Zij doet het virtuoselijk, maar men zou langzamerhand wel naar iets anders gaan verlangen.

Verder heeft Henriette Mooy onder den titel Bij de Bloemen een aantal korte en overgevoelige stukjes gebundeld: literaire impressies of liever ‘stemmingsmomenten’, waarin de literaire bedoeling vaak te duidelijk zichtbaar wordt, maar de lyrische toon soms zuiver aandoet.

M.t.B.