Het Vrije Schrift

Tijdschrift, dat niet concurreert

Wij ontvangen nu al de derde aflevering van ‘Het Vrije Schrift’, een ‘onafhankelijk letterkundig miniatuur-tijdschrift’ (zooals op den omslag staat) onder redactie van C. Huickx en Willem Eges; maar ook bij het derde nummer is het ons nog niet precies duidelijk, wat wij er van moeten denken. Deze stukjes proza en citaten van anderen vereischen geen tijdschrift.

 

Wij lezen binnenin op denzelfden omslag: ‘De redactie van “Het Vrije Schrift” heeft zelfs voor niet minder dan twee volgende cahiers voldoende copie, dus van gebrek aan medewerkers is zeer zeker geen sprake......’ Deze ongewone verzekering klinkt als een triomfkreet. Maar daaronder staat; ‘Het Vrije Schrift’ wil andere literaire periodieken geen concurrentie aandoen.’ Dat klink als een poging om een pact te sluiten. Tot dusverre waren beide uitspraken meer gebruikelijk in de reclamebranche en de politiek dan in het tijdschriftwezen. Wij zijn benieuwd, of de andere tijdschriften deze wenken ter harte zullen nemen, maar vreezen voor de spil Huickx-Eges van niet.

M.t.B.