A-Z Woordenboek. (Bigot en van Rossum, Amsterdam).

Minder aardig is een in dezelfde reeks ‘De Kolibri’ verschenen A-Z woordenboek, betiteld als ‘amusant’, ‘zorgverdrijvend’ en ‘samengesteld in opdracht van de Academie van Hollandse H. Moristen’. Dit boekje, waarin men alphabetisch gerangschikt leukheden kan aantreffen, is ontstellend van geesteloosheid; de samensteller heeft zich dan ook voldoende gegêneerd om zich niet bekend te maken. Laten wij hopen, dat hij erin slaagt onbekend te blijven....