Een danser over zichzelf

Harald Kreutzberg, ....Ueber mich selbst. (E. Hamman, Detmold)

Wij ontvangen den tweeden druk van een boekje, dat de danser Harald Kreutzberg over zichzelf geschreven heeft. Een phaenomenaal kunstenaar, deze Kreutzberg; en men zal het geschriftje in kwestie dus vooral willen bezitten om het aantal zeer goede foto's, dat het bevat. Daaruit kan men, voor zoover dat door middel van de statische fotografie mogelijk is, een levendigen indruk krijgen van Kreutzbergs veelzijdigheid.

Overigens: een danser is een danser, en een groot danser is daarom nog geen groot theoreticus. Wat men hier over den dans in het algemeen en Kreutzbergs dansen in het bijzonder te weten komt, is meer van anecdotisch dan van theoretisch belang. Kreutzberg vertelt iets over zijn carrière en over zijn optreden in Amerika en Japan; verder beschrijft hij de wijze, waarop zijn dansen ontstaan. Hij krijgt de idee ‘ganz fertig’, maar dan begint pas het moeizame werk: het visioen moet ‘op papier’ worden gebracht; er ontstaat een ‘ruwe schets’, langzamerhand wordt de droom werkelijkheid... en soms ook komt er niets van terecht. ‘Es ist wie jedes künstlerisches Gelingen im letzten ein Geheimnis; man könnte auch sagen: Gnade......’

Dat is nu niet zoo héél veel nieuws, maar het zal daarom wel ongeveer zoo gaan. In ieder geval is het resultaat op het danspodium bij Kreutzberg niet minder dan phaenomenaal, en daarvan getuigen de foto's in dit boekje meer dan de tekst.

M.t.B.