Briefwisseling Menno ter Braak - F.E.A. Batten

F.E.A. Batten
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 12 juli 1934

Den Haag, 12 Juli 1934.

125 Sportlaan 125.

Geachte heer Ter Braak,

Hierbij gaat een verhaal, dat ik op raad van den heer Du Perron, aan Groot-Nederland (Frans Coenen, Eva Raedt-Canter, Elisabeth Couperus) kon zenden, maar ook naar U. De oplossing van dezen ‘tweestrijd’ kostte mij niet veel moeite, toen ik mij herinnerde aan U persoonlijk nog steeds iets schuldig te zijn, wat mijn gemaniereerde oppervlakte U toen onthield. Misschien doe ik niets anders dan eindelijk op Uw welwillend rijmpje met een daad antwoorden, ik kom nu met dien ‘geit’ op, waarvoor U toen reeds tijd wilde maken.

Met beleefde groeten,

Fred Batten

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie