Briefwisseling Menno ter Braak - Thole Beishuizen

Thole Beishuizen (Joegoslavië)
aan
Menno ter Braak

Dobrota - Ljuta, [1935]

Den WeledGestr. Heer Mr. Menno ter Braak

Hoofdred. van Het Forum

's Gravenhage

 

Zeer geachte Heer

Bij dezen veroorloof ik mij de vrijheid, U ingesloten kleine novelle te doen toekomen, in de hoop dat U geneigd zou zijn de moeite te willen nemen, haar voor geschiktheid ter opname te beoordelen.

Inmiddels zeg ik U bijvoorbaat dank voor Uwe belangstelling en teken,

met de meeste hoogachting

Thole Beishuizen

 

<Thole Beishuizen>

 

<Nr. 299 DOBROTA-LJUTA bei KOTOR

Boka Rotorska Joegeslavië>

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie