Briefwisseling Menno ter Braak - Uitgeverij H.W.J. Becht

Uitgeverij H.W.J. Becht
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Amsterdam, 27 april 1937

Amsterdam, 27 April 1937

Zeer geachte Heer ter Braak

Ik had verwacht u spoediger meer byzonderheden te kunnen mededeelen over het plan Multatuli. Een van de zeer belangrijke factoren is de Arbeiderspers, zooals ik U by myn bezoek zei. Tot nu toe hadden wy niet de gelegenheid over deze zaak rustig en uitvoerig te spreken. U weet echter ook, dat dergelyke belangryke objecten niet in een maand beklonken worden. Vondel tenminste heeft heel wat langer geduurd.

Dat du Perron zoo enthousiast is doet my genoegen. Wanneer de zaak doorgaat – wat ik persoonlyk vurig hoop – waarborgt dit een interessante uitgave, waaraan ook litterair niets zal ontbreken.

De kwestie, wie de inleiding zal schryven wordt door Uw bereidheid een lastige aangelegenheid. Een beslissing hieromtrent is nog niet genomen, zelfs nog niet overwogen. In de komende weken moet ik toch in den Haag zyn en kom dan speciaal hierover met U van gedachten wisselen.

Met vriendelyke groeten,

Hoogachtend

Jans[?]

Ingesloten de brief van du P. retour.

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie