H. Bax
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Andijk-West, 31 mei 1935

31 Mei.

Zeer geachte Heer,

Myn dank voor uw opheldering. Ik vond het onaangenaam zoo nu en dan in uw artikelen iets niet klaar te zien. Het was juist deze belangstelling, die my u wat moeite deed veroorzaken.

Voor my bestaat er wel een ethische wetmatigheid waarin door den Bybel de belangrykste inzichten in ons kunnen opgaan, maar daar gaat het hier verder niet om. Ik wilde U beter begrypen en als de keus zou moeten gaan tusschen een heerenmoraal en het gemiddelde van welke soort ook (ook in het soort van Ritter's boekbespreking), dan kies ik de eerste.

Met de meeste hoogachting,

Uw dw.

H. Bax

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie