Briefwisseling Menno ter Braak - G.H. Blanken

Menno ter Braak
aan
G.H. Blanken

Den Haag, 5 maart 1934

5 Maart 1935.

Pomonaplein 22,

den Haag

Aan den WelEd. Heer

G.H. Blanken

Nassauplein 16

Alkmaar.

Zeer geachte Heer,

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van Uw bewerking van Konst. P. Kavafis.

Wij zouden het op prijs stellen uit het bundeltje eenige gedichten te mogen publiceeren in Forum. In het bijzonder zijn wij gesteld op het gedicht ‘Wachtende op de barbaren’, waarbij wij dan nog twee andere verzen zouden willen opnemen.

Zoudt U ons omgaande willen mededeelen of ‘Wachtende op de barbaren’ tot onze beschikking kan staan?

In dat geval zouden wij reeds zeer spoedig tot publicatie overgaan. Over de beide andere te plaatsen gedichten kunnen wij dan nog nader correspondeeren, maar wij zijn vooral gesteld op het bovengenoemde gedicht als centraal punt.

Uw spoedig antwoord gaarne tegemoet ziend,

Met de meeste hoogachting

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie