Menno ter Braak
aan
G.H. Blanken

Den Haag, 26 maart 1934

26 Maart 1935.

t.B. Pomonaplein 22,

den Haag

 

Aan den WelEd. Heer

G.H. Blanken

Nassauplein 15

Alkmaar.

 

Zeer geachte Heer Blanken

Hierbij zend ik U de overgebleven verzen terug.

In het April-nummer worden dus ook nog geplaatst: priester van het Serapeion - In de maand Athyr - en Che fece... il gran rifinto.

Vermoedelijk zult U reeds de proeven van het een en ander hebben ontvangen. Ik verzoek U hierbij wel, deze zoo spoedig mogelijk te retourneren.

De Redactie hoopt zeer op Uw blijvende belangstelling voor het tijdschrift te mogen blijven rekenen.

Namens de Redactie

Met de meeste hoogachting,

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie