Briefwisseling Menno ter Braak - Siegfried van Praag

Menno ter Braak
aan
Siegfried van Praag (Amsterdam)

Den Haag, 26 maart 1934

t.B. Pomonaplein 22 den Haag

26 Maart 1934

Zeer geachte Heer van Praag,

Namens de Redactie kan ik U mededeelen, dat het door U ingezonden verhaal ‘Judas’ geplaatst zal worden.

Door het tijdelijk vervallen van copie van Marsman, viel er in het Aprilnummer een plaats open. Vermoedelijk heeft U dus nu reeds de proeven ontvangen.

Hierbij bericht ik U dus, dat zulks in orde is, en verzoek U tevens deze drukproeven zoo spoedig mogelijk te retourneeren.

Met de meeste hoogachting,

Namens de Redactie,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie