J.A. Bletz
aan
Menno ter Braak

Weesp, 16 juli 1928

Weesp. 16 Juli 1928

 

Amice,

Uit 't buitenland terugkeerend vond ik je dikke proefschrift en ontdekte in opgespaarde kranten dat je promotie inderdaad en nog wel ‘cum laude’ plaats vond. Allereerst dus m'n gelukwenschen met dit volledig succes en tevens welbedankt voor toezending van de dissertatie. Ik had nog geen gelegenheid om van de inhoud kennis te nemen, maar zal dit ongetwijfeld doen.

Zoo hebben we dan toch allen, meer of minder met roem overdekt, de eindstreep bereikt; waar ik trouwens nooit bang voor ben geweest, al zal jij ook wel meer uren in de lokaliteiten van Clausen dan in de Universiteit hebben doorgebracht. Ik geloof echter dat de eerste evengoed rente zullen dragen als de tijden die aan de studie werden gewijd. Zij het misschien niet zoozeer in practischen zin.

En nog het beste toegewenscht voor den toekomst,

met beste groeten

Jan Bletz

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie