Menno ter Braak (Eibergen)
aan
J.A. Bletz

27 juni 1925

Amice

Vanmorgen ontving ik je vraag met de vertaling. Primo de vraag. Het cum laude mijns broeders kan mij hier niet helpen. Larousse bezitten wij hier ook, maar die levert inderdaad niets op. Vervolgens heb ik me tot ‘Zoeklicht’, de encyclopaedie van v. Loghum Slaterus gewend: niet thuis. En tenslotte geeft zelfs de ‘Bijbelsche Concordantie’ geen inlichting; een bijbelsch woord is het dus in geen geval. Ga dus de Talmud bestudeeren! Of laat het eenvoudig weg. Ik vermoed heimelijk, dat het een naam voor de slang is, maar waar hij vandaan kan komen blijft me een raadsel. Ik vermoed evenzeer heimelijk, dat de redactie van de V. Bl. zelf er, bij ev. vraag, niet meer van zal weten.

Secundo: de vertaling komt mij hier en daar zeer geslaagd voor. De fantailisten verzen lijken mij verduiveld lastig te vertalen, opdat hun oolijkheid zoo aan de oorspronkelijke taal vastzit; en in hoeverre is het ‘hippocreen’? De Veramsterdamsching is dus zeker noodzakelijk. - Alleen de laatste strofe vind ik niet geheel correspondeeren met het origineel, wat rhytme betreft; ‘verborgen vrucht’ moet zeker ‘verboden vrucht’ zijn? Waarschijnlijk wint de derde regel aan kracht als je ‘de’ voor ‘cyniker’ weglaat.

Overigens mijn hulde! Mag het hier als tegenstelling tusschen ‘germaansche’ en ‘gallische’ geest gelden, dat Binnendijk zich opmaakt, de duitsche en engelsche verzen te vertalen, terwijl jij de ‘fantaisiste’ kiest? Je krijgt trouwens concurrentie in Marsman, naar ik vernam.

Waarschijnlijk tot ziens in Laag-Soeren.

Het spijt me, dat er geen licht op de korenmaat kan staan.

gr.

Menno t. Br.

 

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie