J.C. Bloem
aan
Menno ter Braak

Breukelen, 12 maart 1933

Breukelen

12 Maart 1933

Beste Menno

Het deed mij zéér veel genoegen, na zooveel tijd weer eens een levensteeken van je te vernemen en dan nog wel in den vorm van een boekwerk, waarin ik en mijn medeverdwaasden in hun hemd worden gezet. Ik heb het nog niet gelezen, maar hoop eerlang - dit is bij mij altijd een ietwat rekbaar begrip - in de Gulden Winckel te riposteeren, als je mij ten minste niet voorgoed buiten gevecht hebt gesteld.

Ik kom sinds mijn herleefd celibaat nogal eens in Rotterdam en zou jelui de volgende maal graag komen bezoeken. Is het niet te druk voor Truida als ik mijzelf op den maaltijd verzoek? En zou jelui in principe Zaterdag de 25ste schikken? Ik weet nog niet zeker of ik er dan ben en zal voordien nog wel schrijven; uiterlijk den Dinsdag tevoren hebben jelui bericht. Inmiddels blijf ik met heel veel hartelijks, ook voor Truida, en van Wim, die vandaag je ‘nuttigen’ nog memoreerde

steeds t.t.

Jaques

Origineel: Den Haag, Leterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie