Briefwisseling Menno ter Braak - Eugène de Bock

Eugène de Bock
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Antwerpen, 17 april 1935

17 April 1935

Hooggeachte Heer Menno ter Braak,

Het is u misschien bekend dat een paar jaar geleden te Antwerpen een commissie werd opgericht om een eenvoudig monument op te richten op het graf van Paul van Ostayen. Dit monument moest fr.20.000 kosten. Het is thans gereed. Het comité heeft slechts de helft van het bedrag bijeengekregen, het heeft gelukkig van de stad Antwerpen verkregen dat zij het monument op haar kosten zal laten oprichten, doch er blijft aan den beeldhouwer Jespers nog een bedrag van fr.4500 te betalen. Bijdragen uit Holland zijn destijds slechts sporadisch binnengekomen.

Mijn vriend Alb. Helman, met wie ik gisteren over de zaak sprak, gaf mij den raad mij tot u te wenden met het verzoek zoo mogelijk een bijdrage te storten. Ik laat u hierbij een foto van het werk van Jespers geworden. Het stelt een engel voor die met gevouwen vleugels op een grafzerk neerstrijkt.

U bij voorbaat dankend, blijf ik

met de meeste hoogachting,

uw dw.

[onleesbaar] de Bock

Voorzitter van het comité is Mr. Jozef Muls, Conservator van het Koninklijk Museum v. Schoone Kunsten te Antwerpen.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie