A.E. ter Braak-Viëtor
aan
Menno ter Braak

Tiel, 14 oktober 1931

Tiel, 14/10 1931

 

Beste Menno,

Onzen dank voor de verschillende boeken ons gezonden, je hebt een werkzame geest om bij al je lesuren nog zooveel te kunnen produceeren. We lazen in Lochem met belangstelling Hampton Court, zagen telkens jezelf, maar hopen dat je niet alles wat je Andreas laat beleven hebt meegemaakt. Oom Jan had een typische beschouwing over het werk; hij noemt het een aardig gevonden camouflage van een angst psychose (hereditaire angst psychose), want wat jou vader terug houdt van reizen en oom Jan eveneens, is vrij wel hetzelfde. Voel je het zelf ook niet als zoo iets dergelijks? Laat Andreas maar eens wat broom nemen zeide Oom Jan telkens als we zijn emoties lazen. Afscheid van domineesland lazen we met Ds v/d Brugh, hij vond het komisch zoo zijn besprekingen beoordeeld te hooren; je gezegde ‘ik begreep hem niet’ zal hij denkelijk niet leuk gevonden hebben want hij zal zeker gedacht hebben dat jij hem zeker hebt kunnen volgen. Hij zeide het niet, maar ik kan best denken dat hij het zoo voelt. Hij stuurde dezer dagen een titel van een boek dat een parallel moet zijn van het Carnaval der Burgers. Hij was er door Krop op attent gemaakt, 't is een boekje van ± 100 blz. van Otto Gmelin Naturgeschichte des Bürgers Jena Eugen Diderich 1929. Ik kan het krabbeltje niet precies lezen maar je zult het wel uitvinden en mogelijk heb je het zelf al gelezen. Dat lijkt me een zeer eigenaardige gewaarwording voor je als je een ander met een dergelijke levensbeschouwing komt. Van de week heeft mevr. De Haan je boek gelezen (Carnaval) en met groote belangstelling en waardeering, ze verzocht me je dat bij gelegenheid te zeggen, ze vond het knap werk al kon ze niet alles volgen. Ze is patiënte op 't oogenblik, moet den geheelen winter de kamer houden wegens iets van bronchitis of longgeschiedenis.

Jan en Ly dronken hier koffie en gingen toen door naar Eibergen. Een rust dat Jan nu ook klaar is. Groet van ons beiden ook voor Truida, dank voor het boek voor 30 Aug.

Je tante Lize

 

We houden ons zeer aanbevolen voor hetgeen je geest verder voort zal brengen!!

 

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie