A.E. ter Braak-Viëtor
aan
Menno ter Braak

Tiel, 3 januari 1931

Tiel 3/1 1931

Beste Menno.

Je zult nu zeker weer terug zijn in Rotterdam; je begrijpt dat we het plotselinge bericht van je engagement met Gerda met verbazing lazen. Toch lijkt me deze verbintenis voor jou een mooi ding. Er is tusschen G. en jou toch van het begin van jullie ontmoeting af een aantrekkingskracht geweest die dunkt mij vertrouwen geeft voor de toekomst. Gerda heeft je nooit gewaardeerd om wat je presteerde, 't was om je persoon, de prestaties kon zij nog niet en zal zij misschien nooit geheel kunnen meebeleven, maar dat is ook niet noodig. Er is een deel in een mannenleven waar de vrouw geen aandeel in heeft en als de verhouding gelukkig is is dat ook niet noodig. Wel moet er natuurlijk van den man belangstelling uitgaan naar hetgeen de vrouw op haar gebied presteert. Ontbreekt dat dan wordt het vrouwenleven droog en vervelend. We hopen dat Gerda jou zal kunnen geven een heerlijk eigen thuis en dat jij haar zult geven de kleine attenties die een vrouw hooglijk waardeert en waar ze haast niet buiten kan. Ik voor mij heb een gevoel of er voor jou zich door deze verbintenis een rustige toekomst opent. Jij moet kunnen werken met iemand om je heen, die met liefde voor je zorgt. En me dunkt die liefde kan Gerda je geven. Wel is ze heel jong, maar ze maakte al veel mee en jij bent al zoo lang in haar leven geweest, dat het vreemde van een nieuw vaderland voor haar veel verzacht wordt. Eibergen is haar al lief en zij aan Eibergen, dat is ook een goed ding. Schrijf mij eens gauw een en ander over je besluit. Ging je met zulke plannen er heen of is het ook voor jou in eens tot dit besluit gekomen? Truida is de partij die zeker wel een teleurstelling zal ondervinden. Haar leven ligt echter nog open voor zoveel mogelijkheden, dat ze zich wel ergens anders in zal werken.

Wat een beroering ook met Jan! jammer dat hij niet wacht tot hij klaar is, waarvoor toch dit forceeren waar het een kwestie van eenige maanden is.

Hebben jullie al trouwplannen? Ik heb het portret van 8/3 '27 weer tevoorschijn gehaald. Eerst had ik Gerda achter een andere photo gestoken, nu is het actueel, zóó veel zullen jullie niet veranderd zijn, ik kijk er nu met andere oogen naar.

Groeten van ons beiden. Schrijf dus eens gauw. Hoe is het met G's gezondheid? Zijn die hoofdpijnen over? Alles goeds dus in 1931.

Je Tante Lize

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie