Briefwisseling Menno ter Braak - J.G. ter Braak

J.G. ter Braak
aan
Menno ter Braak

Tiel, 6 december 1932

Tiel, 6 Dec. 1932

Beste Menno,

In de eerste plaats mijn hartelijken dank zoowel voor je felicitatie, als 't daarmee gepaard gaand fijn cadeau van sigaren, waarvan ik alleen bij hooge feestelijke gelegenheid zal gebruik maken waaronder o.a. behoort als ge weer eens bij ons komt logeeren. Verder ook mede namens Lize dank voor het gezonden boek waarvan ik nog niet voldoende gelegenheid heb gehad om nauwkeurig te lezen, doch wat ik zeker zal doen, nadat ik de mooie kritiek in de Rotterdamsche krant heb gelezen. Ik ben bang dat ik het niet voldoende zal begrijpen, - zal apprecieeren. Ge zijt me veel te destructief, gooit alle normen weg, en wat komt er voor in de plaats?

Van oom Nico heb ik gekregen een boek van Stephan Zweig over Freud dat heb ik beter kunnen begrijpen, en dat heeft mij bij uitstek geboeid. Mogelijk kent ge het wel; ik kan het je anders ten zeerste aanbevelen; ik geloof, dat de door Freud verkondigde theorieën zeer goed passen in jouw systeem.

We hebben de verjaardag met veel genoegen onder de oude garde gevierd. Jammer dat je ouders er niet bij tegenwoordig konden zijn. Oom Nico vond ik wat ouder geworden. Hij klaagt nogthans over zijn linkerarm. Als Wim eens in Eibergen komt (bv met de Kerstdagen), dan moet hij hem ook eens onderzoeken.

We hebben gisteren zeer genoeglijk St. Nicolaas gevierd. De middag is de goede Sint ook bij Liesje tB.H. geweest. Het was leuk om te zien hoe de kleine meid op alles reageerde. Ze was volstrekt niet bang. De kleine Jan Adam had er nog niet veel begrip van.

Op 't oogenblik heeft dom. van der Brugh je boek onderhanden.

Nogmaals zijn dank.

Hartelijk gegroet mede namens tante Lize. Kom nog maar eens als je lust hebt.

Je toegew. Oom Jan

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie