Briefwisseling Menno ter Braak - Die Brandwag

Die Brandwag
aan
Menno ter Braak

Johannesburg, 12 april 1939

12 April 1939

Dr. Menno ter Braak,

Kraayenlaan 36,

DEN HAAG,

NEDERLAND.

Geagte dr. Ter Braak,

Na 'n gesprek met prof. dr. C.M. van den Heever war u naam by ons genoem het, wil ons u hiermee u waardevolle medewerking met DIE BRANDWAG vra. Die belangstelling in Suid-Afrika in die Nederlandse taal en gedagtelewe neem verblydend toe en ons wil besonder graag daardie beweging tot nouer verwantskap aanmoedig en bevorder deur gereeld artikels oor die Nederlandse letterkunde en strewe in DIE BRANDWAG te plaas.

Sou dit vir u moontlik wees om ons bv. eenmaal per maand van 'n vaste brief uit Nederland te bedien? Die keuse van u stof word begryplikerwyse geheel aan u oorgelaat maar ons sou dit geweldig hoog waardeer en u sou trouens die Afrikaanslesendes 'n groot dienst daardeur bewys, indien ons gereeld so 'n brief van u sal kan plaas. Graag verneem ons u antwoord so spoedig moontlik.

Met agting,

Die Uwe,

A.M. van Schoor

REDAKTEUR

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie