Menno ter Braak
aan
de leden van de Slauerhoff-Commissie

Zutphen, 9 september 1939

Kraaienlaan 36, Den Haag

Zutfen, 9 September1939

 

Aan de leden van de Slauerhoff-Commissie

 

De heer Zijlstra heeft mij gisteren opgebeld, om mij mee te deelen, dat het hem, na informatie bij verschillende boekhandels, zeer ongewenscht voorkwam, onder dezen abnormalen toestand in den herfst van dit jaar voor den dag te komen met de twee eerste deelen van de complete werken van Slauerhoff, aangezien de belangstelling voorshands nihil is. Hij hoopt, dat de stemming tegen het voorjaar zoo verbeterd zal zijn, dat de uitgave zonder te veel risico mogelijk is. Ik meende deze mededeeling voor kennisgeving te moeten aannemen, aangezien onzerzijds toch niets kan worden gedaan om de belangstelling te vergrooten, zoolang de toestand blijft als hij nu is.

 

Inmiddels deed de heer Zijlstra mij de reisexemplaren toekomen, die gereed lagen. Zij zijn ontworpen door Van Krimpen en maken een uitstekenden indruk. Van uitstel zal dus in geen geval afstel komen, aangezien de voorbereidingen reeds ver gevorderd blijken te zijn.

m.v.gr.

Menno ter Braak

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie