Menno ter Braak
aan
de leden van de Slauerhoff-Commissie

[Den Haag, vóór 3 november 1939]

Aan de leden der Slauerhoff-Commissie

 

Hierbij de inleiding, die Marsman voor de Slauerhoff-editie schreef. Aangezien het waarschijnlijk is, dat de tekst zoo spoedig mogelijk naar de zetter gaat, verzoek ik U dringend het ms. met spoed door te zenden met ev. opmerkingen hieronder in de hieronder aangegeven volgorde:

ter Braak
Constant v. Wessem, Verhulststr. 47, Den Haag
D.A.M. Binnendijk, Beethovenstraat 54, A'dam
N.A.Donkersloot [in ander handschrift:] Spoorsingel 11, Rotterdam
A. Roland Holst, Nesdijk, Bergen N. H.
K. Lekkerkerker, 41 rue Dupont, Brussel
Ter Braak, Kraaienlaan 36, Den Haag

 

tB

 

[hieronder opmerkingen en accoordverklaringen van D.A.M. Binnendijk, N.A. Donkersloot, E. du Perron, A. Roland Holst, C. van Wessem en K. Lekkerkerker n.a.v. de door Marsman geschreven inleiding]

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie