Menno ter Braak
aan
de leden van de Slauerhoff-Commissie

Den Haag, 13 april 1939

Den Haag, 13 April 1939

Kraaienlaan 36

 

Aan de leden der Slauerhoff-Commissie

 

Dinsdag 11 April heeft een bespreking plaatsgehad tusschen de heeren Zijlstra, als uitgever van de werken van Slauerhoff, en de leden der Commissie Greshoff en Ter Braak. Bij die bespreking is duidelijk gebleken, dat de misverstanden, ontstaan in verband met de uitgave der Verzamelde Werken, in geen enkel opzicht gemotiveerd worden door handelingen van den uitgever in strijd met de belangen van Slauerhoffs nalatenschap. Vastgesteld is, mede op grond van de stukken, dat het door den uitgever met de erven Slauerhoff gesloten contract de rechten der Commissie om den tekst te verzorgen volledig waarborgt, zoodat de door Lekkerkerker vastgestelde tekst der Verzamelde Gedichten in het najaar kan verschijnen. De typographische verzorging der uitgave zal, aldus kwamen de heeren Zijlstra en Greshoff (als adviseur der Commissie) overeen, geschieden door Van Krimpen.

 

Aangezien gebleken is, dat de ontstane misverstanden voor een deel voortkwamen uit een minder gelukkige waarneming van de functie van secretaris door Lekkerkerker (waarbij aan eenig opzet natuurlijk niet gedacht is en de verdiensten van L. als verzorger van den tekst geheel onaangetast blijven), is in overleg tusschen Zijlstra, Greshoff, Lekkerkerker en Ter Braak vastgesteld, dat de laatstgenoemde voorloopig het secretariaat der Commissie zal waarnemen, indien daartegen bij de andere leden geen bezwaar bestaat. Aan Lekkerkerker blijft uiteraard de verdere verzorging van den tekst toevertrouwd.

 

Omdat de bijeenkomt in quaestie tot volledige opheldering van de hangende misverstanden heeft geleid, is de vergadering van Zaterdag 15 April overbodig geworden. Zonder verdere berichten zullen zoowel de Verzamelde Gedichten als Schuim en Asch (met de onuitgegeven novellen) in den herfst van 1939 het licht zien.

m.v.gr.

Menno ter Braak

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie