H.E.G. ter Braak en G.A. ter Braak-Huizinga
aan
Menno ter Braak

Eibergen, 13 maart 1938

Eibergen, 13 Maart 1938

 

Beste Menno en Ant.

De langverwachte brief van Ant is eindelijk gekomen en nu ik juist een rustig half uurtje heb kan ik die meteen wel even beantwoorden. Wij zullen jullie dan allicht vóór Paschen niet hier zien, het is jammer dat de verjaardag van ds Faber nu alweer bedreigd wordt door een première Wim zal mij wel even laten weten wanneer hij komt, ik veronderstel, dat het Zaterdagmiddag tusschen 4 en 6 zal zijn.

Wat betreft de plannen voor Paschen, ik reken er vast op jullie dan eenige dagen hier te zien. Den Zaterdag daarna vier ik mijn 60sten verjaardag en heb met Truida afgesproken dat zij en Victor deze week aan zouden komen, dat lijkt mij de beste verdeeling. Zelfs al was het een betere combinatie dan zou ik van mijzelf de voorkeur er aan geven niet allen tegelijk te hebben, wij hebben er veel meer aan dan jullie een paar dagen rustig hier zijn en met ons Paaschmaal eten. Wij trachten den verjaardag van tante Anna ook zoo sober mogelijk te maken, ik heb overigens wel pleizier in mijn verjaardag, maar bij tante Anna is het heelemaal een trieste geschiedenis Ant had het zoo mooi opgeschreven dat Dina 3 Maart 55 jaar werd, maar die datum is zeker niet tot zijn recht gekomen. Ook Dina is het leven nog niet moe, er zit een felle kracht in haar klein persoontje.

Wij kijken natuurlijk allemaal naar Oostenrijk, zelfs hoorden wij er gisteren Hitler spreker over radio-Duitschland, het maakt een belachelijk spreekkoorachtigen indruk dat heil-roepen na iedere zin, maar voor Joden en andere tegenstanders zal het dreigend genoeg klinken. Waar gaat het allemaal naar toe!

Wat aardige kiekjes waren er bij den brief, wel bedankt, 't lijkt er al zoo verjaarsachtig. De zon laat ons nu weer meer in den steek. Tine jubelde ook over de zon in [xxx]. Zij is bezig een opvolgster in te werken op het gezantschap en wijdt zich dan vanaf 1 April weer uitsluitend aan de octrooien.

Zou het mogelijk zijn dat Wim mee hierheen bracht 1 ex van De Residentie en 1 ex van Amsterdam? Beide voor Contact. Ik heb daarvoor cadeau bestemmingen en er komt nogal port op, als ze hierheen worden gestuurd. Misschien kan Ant ze telefonisch even bestellen, wordt het vergeten, dan bestel ik ze van hier. Misschien komen die kronieken dan ook mee.

[xx] [xxxx] is 4 jaar geworden, ze doet haar leeftijd geen oneer aan. Aanstonds komt den familie hier thee drinken en zouden wij probeeren of den kinderen Ganzebord kunnen spelen. Inderdaad is de Rietkamp nog keuriger geworden van binnen, kom het zien met Paschen. Ook onze slaapkamer en het opknappen daarvan heeft ten gevolge gehad, dat wij nu boven al schoongemaakt zijn. Tegen dat jullie komen is het vast weer vuil, maar Wim kan er nog van profiteeren. Met Paschen komen jullie toch met je drieën?

Hartelijke groeten

Vader en Moeder

 

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie