Briefwisseling Menno ter Braak - Johan Brouwer

Johan Brouwer
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 8 november 1933

's-Gravenhage, Tomatenstraat 176

8/XI 1933

Zeer geachte Heer ter Braak,

In verband met Uw benoeming tot litterair redacteur van het Vaderland wilde ik U voorstellen een geregelde medewerking voor een rubriek ‘Spaansche en Portugeesche letteren’.

Mag ik eens van U hooren of U daarvoor gevoelt en hoe deze rubriek zou kunnen worden geregeld? Het Sp. en Portug. wordt helaas maar al te zeer verwaarloosd in ons land, om van Z. Am. niet te spreken.

'k Dank U bij voorbaat voor Uw berichten.

Met Hoogachting,

Gaarne Uw dw.

J. Brouwer

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie